SELECT YOUR LANGUAGE
ENGLISHSERBIAN
 
TECHNOBANK 2018
BANKARSKE TEHNOLOGIJE

Cards & Payments • ICT • Risk • BCM • Security
Business Intelligence • e-Commerce • Retail

24. – 25. april, 2018.
Hotel Crowne Plaza, Beograd

TECHNOBANK 2018: Registracija za Učesnike

Podaci o Učesniku

Ime i Prezime

Funkcija

E-mail

Telefon

Mobilni

Fax

Podaci o Kompaniji

Kompanija

PIB

Adresa

Grad, Poštanski broj

Telefon

Fax

E-mail

Web Site

 
Za verifikaciju prijave molimo uneste karaktere prikazane na slici desno
Image verification

Troškove kotizacije uplatiti na račun 355-1041116-83 - ASIT, Beograd, sa naznakom za TECHNOBANK 2018. Ova prijava je neopoziva. Kotizacija po osobi iznosi 18.900,00 din + PDV 20% (Obuhvata učešće u programima Konferencije i izložbe, CD Katalog prezentacija, reklamne materijale izlagača).

Za sve ostale informacije molimo da nas kontaktirate.