logo_color
1-1

Program Technobank Konferencije je blago modifikovan ove godine i uključuje, ali nije ograničen samo na:

TEHNOLOGIJA

 • Veštačka inteligencija (AI)
 • Internet of Things (IoT)
 • Business Continuity Management (BCM) – Business
 • Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • Data centri
 • Mobilna telefonija pete generacije (5G)
 • Mobline aplikacije u poslovanju
 • Upravljanje rizicima i naplata potraživanja
 • Upravljanje sistemima identifikacije i pristupa
 • Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • IKT bezbednosni aspekti u bankama
 • Secure document
 • PSD2
 • GDPR
 • Veštačka Inteligencija (AI)
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • HR – Human Resource
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju –nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

PLAĆANJA

 • EMV i non-EMV kontaktni i beskontaktni platni sistemi
 • Beskontaktni uređaji
 • NFC (Near Field Communications) platne tehnologije
 • M-banking i M-payment sistemi
 • Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
 • Kartice lojaliteta, poklon kartice i kartice sa slikama
 • CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
 • CAP/DPA connected/unconnected čitači smart kartica
 • Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
 • Neki aspekti EMV migracije
 • Aspekti procesiranja kartica
 • Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
 • Instant issuance sistemi
 • Bezbednosni aspekti platnih kartica
 • PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
 • 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
 • Nove platne aplikacije
 • Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
 • SEPA okvir
 • E-purse sistemi i šeme lojaliteta
 • Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
 • Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
 • Specifičnosti regionalnog tržišta – pretnje i mogućnosti

BEZBEDNOST

 • IT Security strategy
 • IT & users – new IT devices that are not corporative, mobility, tablets – from the point of security
 • Applying & security solutions implementation
 • Nowadays Cyber threats, evolution, challenges, protection
 • Virtual surrounding security – differences and challenges compared to classic systems
 • Cloud security – security in the cloud and out
 • Consciousness about security in Serbia (Case Studies)
 • Security from the point of view of security expert
 • Security from the point of view of security user
 • Security from the point of view of security hacker

OKRUGLI STOLOVI

Tokom Technobank Konferencije,  biće organizovano više Okruglih stolova (panel diskusija).

IZLOŽBA

Izložba će se održati paralelno sa glavnim sesijama Konferencije. Učesnici će imati pristup izložbenom prostoru tokom cele Konferencije. Za informacije o mogućnostima sponzorstva i izlaganja, molimo Vas da nas kontaktirate.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

LOKACIJA 

Hotel Crowne Plaza, Beograd 

JEZICI 

Službeni jezici Konferencije su srpski i engleski. 

SMEŠTAJ 

Hotel Crowne Plaza Vladimira Popovića 10, 11070 Beograd

 

Organizator zadržava pravo da promeni Program Konferencije bez prethodnog obaveštenja.

2-1