Program Technobank Konferencije je blago modifikovan ove godine i uključuje, ali nije ograničen samo na:

TEHNOLOGIJA

 • Internet of Things (IoT)
 • Business Continuity Management (BCM) – Business
 • Continuity Planning (BCP) i Disaster Recovery (DR)
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Računarstvo u oblacima (Cloud Computing)
 • Društvene mreže
 • Data centri
 • Mobilna telefonija pete generacije (5G)
 • Mobline aplikacije u poslovanju
 • Upravljanje rizicima i naplata potraživanja
 • Upravljanje sistemima identifikacije i pristupa
 • Customer Relationship Management (CRM) i Contact Center (CC) tehnologije
 • Digitalno arhiviranje i sistemi upravljanja dokumentacijom
 • IKT bezbednosni aspekti u bankama
 • Secure document
 • PSD2
 • GDPR
 • Veštačka Inteligencija (AI)
 • Standardizacija sistema bezbednosti u bankarskim operacijama (ISO/IEC 27001)
 • Nove vizije identifikacije i autentifikacije korisnika banaka – moguće korišćenje biometrijskih tehnika
 • Rešenja protiv krađe identiteta
 • HR – Human Resource
 • Savremene ICT bankarske infrastrukture
 • Novosti u tehnologijama plaćanja i operacija
 • Fizička i tehnička bezbednost u bankarskom okruženju –nova rešenja
 • Osiguravajuća društva i novi vidovi osiguranja
 • Business Intelligence (BI) i Management Information Systems (MIS)
 • Novi aspekti home banking i e-banking sistema
 • Kreditni biroi
 • Druga inovativna bankarska rešenja i primeri najbolje prakse

PLAĆANJA

 • EMV i non-EMV kontaktni i beskontaktni platni sistemi
 • Beskontaktni uređaji
 • NFC (Near Field Communications) platne tehnologije
 • M-banking i M-payment sistemi
 • Sistemi multiaplikativnih platnih kartica
 • Kartice lojaliteta, poklon kartice i kartice sa slikama
 • CAP i DPA EMV sistemi dinamičkih lozinki
 • CAP/DPA connected/unconnected čitači smart kartica
 • Access Control Server 3D secure sistemi – inhouse ili outsource?
 • Neki aspekti EMV migracije
 • Aspekti procesiranja kartica
 • Aspekti personalizacije i proizvodnje kartica
 • Instant issuance sistemi
 • Bezbednosni aspekti platnih kartica
 • PCI (Payment Card Industry) bezbednosni standard
 • 3D Security sistem za bezbedne e-commerce sisteme
 • Nove platne aplikacije
 • Novi aspekti u tehnologijama POS terminala i bankomata
 • SEPA okvir
 • E-purse sistemi i šeme lojaliteta
 • Prevencija pronevera i upravljanje rizikom
 • Regionalna saradnja između banaka i drugih finansijskih institucija
 • Specifičnosti regionalnog tržišta – pretnje i mogućnosti

BEZBEDNOST

 • IT Security strategy
 • IT & users – new IT devices that are not corporative, mobility, tablets – from the point of security
 • Applying & security solutions implementation
 • Nowadays Cyber threats, evolution, challenges, protection
 • Virtual surrounding security – differences and challenges compared to classic systems
 • Cloud security – security in the cloud and out
 • Consciousness about security in Serbia (Case Studies)
 • Security from the point of view of security expert
 • Security from the point of view of security user
 • Security from the point of view of security hacker

OKRUGLI STO

Tokom Technobank Konferencije, biće organizovan Okrugli sto (panel diskusija) sa sledećom temom:

“Sledećih 20 godina bankarstva”

IZLOŽBA

Izložba će se održati paralelno sa glavnim sesijama Konferencije. Učesnici će imati pristup izložbenom prostoru tokom cele Konferencije. Za informacije o mogućnostima sponzorstva i izlaganja, molimo Vas da nas kontaktirate.

PRAKTIČNE INFORMACIJE

LOKACIJA 

Hotel Crowne Plaza, Beograd 

JEZICI 

Službeni jezici Konferencije su srpski i engleski. 

SMEŠTAJ 

Hotel Crowne Plaza Vladimira Popovića 10, 11070 Beograd

 

Organizator zadržava pravo da promeni Program Konferencije bez prethodnog obaveštenja.